HAI NAER 海纳尔 188cm


XITONG熙桐 186cmYIMING一鸣 187cm


NIAN WANGJIA年旺甲 188cm


JIANLIN建林 193cm

Nabi 乃比185cm

YANG KE 杨柯 186cm

YONGKANG 永康 190cm

BINGYI 丙一 190cm

Ranof 阿 木 189cm


YULONG 玉龙 190cm

XIAOYU 笑宇 188cm

LIANG XIAO肖 亮 188cm

ZHERUI 哲睿 188cm

JIACHENG   嘉诚 188cm

HAOXIN 浩辛 188cm

LONGJIANG 龙江 189cm

HECONG 和聪 189cm

CHAO JIANG 姜超 187cm

CHEN LUO 罗晨 188cm

JUNSONG 俊松 189cm


JIANHUI   健晖 188cm

ZIHANG 子航 189cm

YUCONG 雨聪 188cm

YIWEN奕文 189cm

JIALIN 佳霖 189cm

XIANTANG 显镗 187cm

SENLIN 森林 188cm-90-76-94-43

WEI JIANG 江䙿 188cm

SHUO WANG 王硕 188cm

ZHOU JIN 金洲 188cm

YONGYI 永义 188cm

SHIDA 师达 188cm

TIANLONG 天龙 188cm

ZILONG 子龙 190cm

XIANJIAN 先建 184cm